Jak tłumaczył Paweł Pomin z Caritas Poznań, wolontariat domowy to płaszczyzna, na którą Caritas otwiera się w odpowiedzi na zgłoszenia osób potrzebujących, poszukujących wolontariuszy do pracy w środowisku domowym z osobami samotnymi, starszymi i chorymi.

Ideą podjętej inicjatywy jest zadbanie o osoby, które nie mogą angażować się w życie społeczne, ze względu na ciężki stan fizyczny lub psychiczny. Chcemy również dotrzeć z pomocą do osób, które zostały opuszczone przez rodzinę lub są samotne ze względu na brak czasu rodziny. Tym sposobem liczymy, że zaangażujemy setki osób, które poświęcą swój czas dla drugiego człowieka 

– podkreślił.

Koordynatorka Indywidualnego Wolontariatu Caritas Karolina Dragan wskazała, że otwierając się na nową płaszczyznę działania, jaką jest wolontariat domowy, „staramy się, aby każdy potrzebujący otrzymał pomoc, wsparcie, zainteresowanie i został objęty troską”.

Centrum Wolontariatu Caritas działa w oparciu o hasło "Po pierwsze miłość", dlatego w naszych działaniach i w pracy wolontariuszy, chcemy kierować się przede wszystkim miłością do drugiego człowieka. Mamy świadomość, że nie jest to łatwe zadanie, nieść pomoc samotnym, starszym i chorym w ich środowisku domowym, dlatego liczymy na zaangażowanie osób chętnych, odpowiedzialnych i sumiennych, dla których liczy się dobro drugiego człowieka 

– zaznaczyła.

Wolontariusze działają obecnie na trzech płaszczyznach, angażując się w wolontariat domowy, akcyjny i w miejscach pomocy, czyli m.in. jadłodajniach, świetlicach socjoterapeutycznych, domach pomocy społecznej, szpitalach czy specjalnych ośrodkach wychowawczych. Do tej pory w wolontariat zaangażowało się blisko 187 osób, które każdego dnia niosą pomoc potrzebującym.

Centrum Wolontariatu Caritas działa przy Caritas Archidiecezji Poznańskiej od września 2018 roku i zrzesza Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz Indywidualny Wolontariat Caritas.