Wizyta trojga przywódców rozpoczęła się od ceremonii oficjalnego powitania ich przez dowódców brygady litewsko-polsko-ukraińskiej.

Po ceremonii odbędą się rozmowy trójstronne delegacji Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej oraz Ukrainy pod przewodnictwem trojga prezydentów. Po rozmowach przywódcy polski, Litwy i Ukrainy spotkają się z mediami.

Wielonarodowa Brygada Litewsko-Polsko-Ukraińska, LITPOLUKRBRIG, osiągnęła gotowość bojową w grudniu 2016 r. Brygada w październiku ubiegłego roku otrzymała sztandar oraz imię hetmana Konstantego Ostrogskiego. Ministrowie obrony trzech państw, które ją utworzyły, podpisali wówczas porozumienie rozszerzające możliwości działania brygady o udział w operacjach międzynarodowych za jednomyślną zgodą stron.

Dowództwo Brygady i polska część batalionu dowodzenia znajdują się w Lublinie, a pozostałe pododdziały brygady pozostają w dotychczasowych miejscach stałej dyslokacji, na terytoriach swoich państw. Mogą być podporządkowane dowódcy wielonarodowej brygady na czas ćwiczeń i operacji.