Następujące jednostki afiliowane do LITPOLUKRBRIG przybyły w celu wzięcia udziału w treningu: oficerowie i podoficerowie litewscy z Batalionu Ułanów Brygady „Żelaznych Wilków”, polscy oficerowie i żołnierze z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz ukraińscy oficerowie z 1. Batalionu 80. Brygady Desantowo-Szturmowej - podaje oficjalny portal Wielonarodowej Brygady. 

Przez cały tydzień, do 22 lutego 2019 r., jednostki afiliowane będą szkolić się z wojskowego procesu decyzyjnego, wydadzą NATO-wski rozkaz operacyjny i będą uczestniczyć w próbie do uroczystej zbiórki połączonych rodzajów wojsk brygady. Szkolenie pozwoli jednostkom brygady na współpracę ze sobą oraz z personelem Brygady, zapewniając niezbędną integralność i jedność podejmowania decyzji, dowodzenia i kontroli. Oprócz bezpośrednich korzyści szkoleniowych, innym pozytywnym aspektem jest to, że oficerowie i podoficerowie ze wszystkich trzech krajów będą mieli okazję podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą specjalistyczną i nawiązać relacje - czytamy.