Polska może być nowoczesnym krajem, bardzo nowoczesnym, ale jednocześnie powinniśmy zachować pamiątki przeszłości. Te właśnie zabytki, te drewniane, które może dzisiaj nie wyglądają ładnie, które wydaje się, że powinny przeminąć razem z czasami, w których je budowano, uważam, że powinny zostać. Więc bardzo liczę na to, że właściciele, zarządcy tych obiektów będą składali wnioski (o dotacje na renowacje).

– apelowała minister. Przypomniała, że koniecznym warunkiem do złożenia wniosku jest wpis danego obiektu do rejestru zabytków.

fot. wuoz.bialystok.pl

W jej ocenie, województwo podlaskie jest regionem, gdzie „zachowały się autentyczne praktyki współżycia ludzi różnych kultur, religii. Słowem, tutaj na Podlasiu pozostała taka materialna i duchowa pamiątka I Rzeczypospolitej”.

Część wykładowa sympozjum poświęcona była kościołowi Św. Rocha w Białymstoku, który został zbudowany jako wotum za odzyskanie niepodległości przez Polskę. Od grudnia 2018 r. kościół ma tytuł pomnika historii nadany mu przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. 

Metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda przypomniał, że budowa kościoła nie zaczęła się od razu, gdy powstała idea wzniesienia go jako wotum , ale było to spowodowane tym, że były wtedy trudne warunki ekonomiczne. Abp Wojda podkreślił, że na Podlasiu jest wiele kościołów-zabytków.

Chcemy o nie dbać, chcemy też współpracować z urzędem zabytków, konserwatorem zabytków, żeby to, co pozostało po nas, po pokoleniach przeszłych, żeby to pozostało też dla pokoleń przyszłych, żeby to zostało uchronione od zniszczeń.

– mówił duchowny.

Pomniki Historii ustanawiane są od 25 lat. W województwie podlaskim ten tytuł noszą już Kanał Augustowski, meczety w Bohonikach i Kruszynianach. Podlaski Konserwator Zabytków chce, aby na tę listę w przyszłości trafił Tykocin wraz ze znajdującym się tam kościołem i synagogą.