Stola został powołany na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 1 marca 2014 r. na 5-letnią kadencję, z możliwością przedłużenia. Zgodnie ze statutem placówki, współorganizatorami POLIN są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.st. Warszawa i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Powołanie dyrektora następuje w drodze porozumienia tych instytucji. W przypadku wakatu na stanowisku dyrektora minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego może powołać osobę pełniącą jego obowiązki na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

"Decyzja o wyborze dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w drodze konkursu została uzgodniona z pozostałymi założycielami tej instytucji – prezydentem m. st. Warszawy Rafałem Trzaskowskim oraz przewodniczącym Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce Piotrem Wiślickim podczas spotkania, które odbyło się 23 stycznia 2019 r."

- poinformowało MKiDN w komunikacie przesłanym.

Resort kultury dodał, że "obecnie trwają uzgodnienia dot. zasad przeprowadzenia konkursu, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych".

"Do momentu zakończenia procedury konkursowej zostanie wskazana osoba pełniąca obowiązki dyrektora. Pięcioletni kontrakt obecnego dyrektora upływa 28 lutego"

- podano w komunikacie.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, cytowany w materiale "Faktów" TVN, powiedział, że kadencję Stoli "można było przedłużyć".

"Myśmy zawsze się za tym opowiadali. Natomiast ponieważ pan premier (szef MKiDN Piotr) Gliński wnioskował o to, żeby był konkurs, też byliśmy skłonni się na to zgodzić, pod warunkiem, że wszyscy dokładnie mają takie same prawa w wyznaczaniu ludzi do jury konkursowego"

- powiedział.

Według TVN decyzja o ogłoszeniu konkursu na dyrektora POLIN może mieć tło polityczne; przytoczono przykład wystawy "Obcy w domu. Wokół Marca '68", przygotowanej rok temu z okazji 50. rocznicy Marca'68, która wywołała kontrowersje i krytykę w środowiskach prawicowych.

TVN przypomniał także wypowiedź z lutego ub. roku wicepremiera Glińskiego, który napisał wtedy na Twitterze, że w Radzie Muzeum POLIN są reprezentanci MKiDN, miasta stołecznego Warszawy i Stowarzyszenia ŻIH, ale "MKiDN nie ma wpływu na to, kogo miasto i stowarzyszenie wskazują do Rady. Aby zmienić tę instytucję, musimy wygrać wybory samorządowe" - dodał wicepremier.

Według stołecznej "Gazety Wyborczej", prof. Stola zadeklarował, że ma zamiar wziąć udział w konkursie na dyrektora muzeum POLIN. 


Prof. Dariusz Stola jest historykiem, profesorem w Instytucie Studiów Politycznych PAN i w Collegium Civitas, członkiem zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Zajmuje się historią PRL, historią migracji międzynarodowych oraz stosunków polsko-żydowskich. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych i 9 książek: "Nadzieja i zagłada" (1995); "Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968" (2000), "Patterns of Migration in Central Europe" (2001, z C. Wallace), "PRL: trwanie i zmiana" (2003, z M. Zarembą), "PZPR jako machina władzy" (2012, z K. Persakiem) oraz trzy podręczniki dla szkół średnich. Książka "Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989" zdobyła w 2011 r. nagrodę historyczną tygodnika "Polityka".

Muzeum Historii Żydów Polskich jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tego typu stworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Na mocy umowy trójstronnej podpisanej 25 stycznia 2005 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny strona publiczna finansowała budowę budynku muzeum, natomiast Stowarzyszenie ŻIH odpowiadało za sfinansowanie i stworzenie wystawy głównej.