Organizatorami tej edycji byli żołnierze z Czech. Zgodnie z przyjętymi zasadami, rywalizacje zespołów i pojedynczych strzelców odbyły się w sposób ciągły, co oznacza, że poszczególni zawodnicy uczestniczyli w ciągu następujących po sobie konkurencji takich jak orientacja w terenie oraz poruszanie się niezauważonym na obszarze kontrolowanym przez przeciwnika - czytamy.

Założeniem organizatorów przedsięwzięcia było stworzenie realnych warunków misji wojskowej i działań bojowych, podczas których może dojść do wydarzeń, które uniemożliwiają jakikolwiek wypoczynek. Służy to odwzorowaniu sytuacji, kiedy żołnierze muszą zidentyfikować i zlikwidować sprawnie i szybko cele znajdujące się na różnych odległościach i w trudnych do przewidzenia okolicznościach, wymagających np. nagłej zmiany stanowiska strzeleckiego - podaje DO RSZ.

W zawodach wzięło udział ponad 140 uczestników z USA, Czech oraz 8 polskich żołnierzy z 2 plutonu ochrony pod dowództwem por. Pawła Jędrzejewskiego. Żołnierze PKW zajęli czołowe miejsca w klasyfikacji indywidualnej.  Cała ósemka została sklasyfikowana w pierwszej trzydziestce. Rywalizacja była bardzo zacięta. Uzyskane wyniki polskich żołnierzy świadczą o bardzo dobrym wyszkoleniu i doskonałym przygotowaniu ich do realizacji zadań mandatowych na teatrze działań w Afganistanie - informuje Dowództwo Operacyjne RSZ.