Celem ćwiczenia było doskonalenie procedur oraz współpracy w zapobieganiu zagrożeniom asymetrycznym jak również doskonalenie taktyk i technik zwalczania zagrożeń konwencjonalnych na morzu. Marynarka Wojenna RP skierowała do udziału w ćwiczeniu grupę nurków minerów (GNM) 12. dywizjonu trałowców z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz obserwatorów z inspektoratu MW DG RSZ. Ćwiczenie podzielone było na fazę portową i morską - czytamy.

W ramach fazy portowej przeprowadzono m.in pokaz działań antyterrorystycznych sił specjalnych, paradę orkiestr wojskowych oraz połączono ją z odbywającą się w tym samym czasie w Karachi ósmą Międzynarodową Konferencją Morską nt. "Global geopolitics in transistion; rethinking maritime dynamics in the Indian Ocean region". Faza morska odbywała się w północnej części Morza Arabskiego gdzie okręty realizowały zadania m.in zwalczania celów nawodnych, poszukiwania i niszczenia okrętów podwodnych, uzupełniania zapasów na morzu, zatrzymania i przeszukania statku, oraz działania antypirackie. Podsumowaniem całego ćwiczenia była parada morska i lotnicza - podaje DG RSZ.

Grupa nurków minerów uczestniczyła w przedsięwzięciach organizowanych przez pakistańskie siły specjalne w Bazie Special Service Group Navy (SSGN) IQBAL, których celem była wymiana doświadczeń z zakresu technik i procedur zwalczania zagrożeń terrorystycznych z użyciem improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) na lądzie i w środowisku morskim. W grupie EOD wraz z żołnierzami z Polski i Pakistanu ćwiczyli przedstawiciele Indonezji, Turcji, Włoch, Nigerii, Sri Lanki oraz Malezji. W ramach warsztatów roboczych operatorów sił specjalnych oraz techników EOD dyskutowano nt. operacji antypirackiej SSGN na Morzu Arabskim oraz nowych technologii i technik stosowanych do nieszczenienie obiektów IED w środowisku morskim - informuje Dowództwo Generalne RSZ.

Nurkowie z GNM przeprowadzili zajęcia pokazowe nt.: niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pod wodą przy użyciu systemu Vulcan i Pluton; prac nurkowych, poszukiwania i rekonesansu przedmiotów niebezpiecznych oraz zajęcia na poligonie minerskim z technik użycia ładunków wybuchowych do niszczenia niewybuchów w środowisku lądowym. W ramach doskonalenia umiejętności strzeleckich nurkowie z GNM mieli okazję przeprowadzić, pod okiem instruktorów, strzelanie broni używanej przez pakistańskie siły zbrojne - czytamy.