Tematem zajęć było działanie żołnierza w natarciu, w dzień i w nocy. Elewi I turnusu służby przygotowawczej Komendy Portu Wojennego Gdynia, skoszarowani w Punkcie Bazowania Hel, odbywają szkolenie przygotowawcze w specjalności wojskowej wartownik. Szkolenie trwa 3 miesiące, a po jego ukończeniu elewi stają się przeszkolonymi szeregowymi rezerwy, którzy mogą ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.