Opóźnienie w realizacji programu wynika z niewysłania w zakładanym czasie zapytań ofertowych zainteresowanym przedsiębiorstwom. Spowodowane jest to nieukończeniem prac nad technicznymi specyfikacjami ze względu na trwające dyskusje dot. wymogów technicznych stawianym przed nowymi pojazdami dla sił lądowych Bułgarii. Chodzi m.in. o opancerzenie oraz system łączności i uzbrojenie.

Zakupione 150 wozów bojowych ma docelowo trafić do trzech batalionowych grup bojowych działających w ramach brygady zmechanizowanej. Jak informują bułgarskie media 90 z tych egzemplarzy ma być w wariancie bojowych wozów piechoty z napędem 8x8. Z kolei pozostałe 60 egzemplarzy ma być pojazdami wsparcia z napędem 6x6 i 4x4.