O godzinie 13:30 zakończyła się msza pogrzebowa śp. Jana Olszewskiego w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Teraz kondukt pogrzebowy przejdzie pod pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie premiera Olszewskiego pożegnają żołnierze Armii Krajowej, byli powstańcy warszawscy oraz działacze antykomunistycznej opozycji.

Następnie na lawecie wojskowej w asyście policyjnej i szwadronu kawalerii, kondukt przemieści się na cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 14.45 rozpocznie się pogrzeb.