Jak podaje metropoliabydgoska.pl, w wyborach zorganizowanych dziś w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku Konrad Cichański pokonał Dariusza Cholewińskiego z Grupy Inicjatywnej Sąsiedzi. Oznacza to, że Cichański rozpoczyna właśnie 43. rok sprawowania funkcji sołtysa Osielska. Podczas wyborów wyłoniono również pięcioosobową radę sołecką.

Za najdłużej sprawującego swoją funkcję sołtysa w Polsce uznaje się Czesława Frączka z Krasina (pow. elbląski), który nieprzerwanie kierował wsią od 1952 do 2011 roku.