W wystosowanym liście szefowa MEN wskazała, że w bieżącym roku zakończy się kolejny etap zmian w polskim systemie edukacji. Sfinalizowany zostanie proces wygaszania kształcenia na poziomie gimnazjalnym. Pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych opuszczą mury swoich szkół, a dalsze kształcenie będą kontynuować w 4–letnich liceach ogólnokształcących i 5-letnich technikach lub branżowych szkołach I stopnia.

Zgodnie z przepisami ustawowymi przyjętymi w roku 2016, jednym z ważnych zadań stojących przez radami gmin i radami powiatów jest ustalenie nowych planów sieci szkół na okres od 1 września 2019 r. Plany te powinny uwzględniać wszystkie ww. zmiany, w tym przekształcenia szkół, które dokonają się z początkiem roku szkolnego 2019/2020

- napisała minister.

Szefowa MEN poinformowała również, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych. Opublikowane je na stronie internetowej resortu. MEN zapowiada, że sukcesywnie zamieszczane tam będą informacje i kolejne materiały potrzebne samorządom w procesie przekształcania dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w szkoły nowego ustroju szkolnego.