Kontrolę graniczną przywrócono od 10 do 16 lutego. Granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach - takich miejsc jest w sumie 287, w tym 264 na granicy lądowej. Kontrola prowadzona jest w sposób wyrywkowy, w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego, mobilnego sprzętu.

Cudzoziemiec, aby wjechać do naszego kraju, musi spełnić warunki wjazdu określone w przepisach, m.in. musi posiadać ważne dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy, uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, oraz nie może widnieć w bazach danych jako osoba, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu, i stanowić zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.
- poinformowała rzecznik SG por. Agnieszka Golias.

Jak dodała - cudzoziemcy, którzy nie spełnią tych warunków nie dostaną zgody na przekroczenie granicy.

Aby zapobiec przyjazdowi do naszego kraju osób, które mogą zakłócić porządek publiczny czy zagrażać bezpieczeństwu, jesteśmy w stałym kontakcie z Policją, ABW i innymi służbami, z którymi prowadzona jest bieżąca wymiana informacji.
- zaznaczyła por. Golias.

W Warszawie został wprowadzony stopień alarmowy ALFA, który obowiązywać będzie do piątku. Jest to najniższy stopień alarmowy w czterostopniowej skali. Zgodnie z ustawą wprowadza się go w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

Służby przypominają, że podczas obowiązywania tego stopnia mieszkańcy Warszawy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie nietypowe sytuacje dotyczące zachowania osób, nietypowych pakunków i innych przedmiotów pozostawionych w miejscach publicznych, a także samochodów - szczególnie ciężarowych - zaparkowanych w pobliżu miejsc zgromadzeń. Informacje takie powinny być niezwłocznie przekazywane do policji - na numer alarmowy 997 lub 112.


Do zagrożeń w cyberprzestrzeni odnosi się wprowadzony drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, którego wprowadzenie zobowiązuje administrację publiczną do wzmożonego monitoringu systemów teleinformatycznych pod kątem naruszania bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.