Druzno (Drużno) to  płytkie, zarastające jezioro deltowe na Żuławach Wiślanych. Jezioro położone jest w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Elbląg. Stanowi część Zalewu Wiślanego.
To duży zbiornik, stanowiący atrakcję krajoznawczą zarówno dla turystów i przyrodników, jak i wędkarzy. Głębokość maksymalna jeziora Druzno - 2,5 m do 3 m ; średnia 1 do 2,25 m. 
Przez Druzno przechodzi tor wodny stanowiący przedłużenie Kanału Elbląskiego. Jezioro wraz z pobliskimi terenami tworzy rezerwat Jezioro Drużno (miejsca lęgowe ptactwa wodnego i błotnego, głównie kaczek, perkozów, mew i rybitw). Dodatkowo obszar rezerwatu pokrywa się z obszarami Natura 2000.  

Rezerwat powołano ze względów naukowych i dydaktycznych. Znajduje się tutaj prawie 700 gatunków roślin naczyniowych i znaczna liczba gatunków ptaków. Głównym celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego. Występuje tu wiele gatunków ptaków wodnych, zarówno w okresie lęgowym, jak i w czasie wędrówek. Do najcenniejszych gatunków lęgowych należą: rybitwa białowąsa, bielik, zausznik, zielonka, kropiatka, żuraw, błotniak stawowy.
Mimo, że rezerwat został nazwany od jeziora Druzno, w jego nazwie występuje inna wersja nazwy jeziora – Drużno.

W IX wieku nad tym jeziorem, w okolicach dzisiejszego Janowa, był port i znajdowało się emporium czyli skład towarów do handlu bałtyckiego Wikingów. Leżał on na ówczesnym terytorium plemienia Prusów.

Film prezentuje faunę i florę oraz historię jeziora Druzno.