Instrumenty te to w większości drewniane instrumenty dęte, mniej jest skrzypiec, kontrabasów czy wiolonczeli, choć są np. XVIII-wieczne skrzypce Helmera czy kontrabas Hofmana. Są też instrumenty nietypowe, jak trąbki naturalne, róg, flet prosty czy oboje da caccia – na Jasnej Górze znajdują się dwa z trzech takich instrumentów na świecie! Z instrumentów wotywnych jest m.in. XIX-wieczna cytra. Jest też jedyny zachowany w Polsce egzemplarz trąbki clarino, wykonanej w 1693 r. przez Heronymusa Starcka, najlepszego twórcę trąbek w XVII wieku, a także XVIII-wieczna harfa zrobiona przez słynnego francuskiego konstruktora takich instrumentów Sebastiena Erarda.

Ta kolekcja zabytkowych instrumentów jest największym zbiorem w Polsce, jaki pozostał po jednolitej kapeli.

– podkreślił czuwający nad całością projektu konserwacji o. Nikodem Kilnar, prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska i krajowy duszpasterz muzyków kościelnych. Do kolekcji przez lata włączano też instrumenty złożone na Jasnej Górze jako wota – one również były wykorzystywane podczas celebracji liturgicznych oraz w koncertach Kapeli Jasnogórskiej. Instrumenty są pokazywane na wystawie stałej w Muzeum 600-lecia na Jasnej Górze. Większość z nich ma dużą wartość historyczną.

Każdy poddany renowacji przedmiot został dokładnie sfotografowany i opisany. Planowane jest wydanie katalogu zabytkowych instrumentów po dawnej Kapeli Jasnogórskiej.