Emocje mogą pomagać lub przeszkadzać  w myśleniu. Nie stoją w sprzeczności z rozsądkiem, wręcz przeciwnie, są jego częścią. Sprawiają, że każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Niekontrolowane emocje potrafią wyprowadzić nas w pole, powodują, że niepotrzebnie się kłócimy, obrażamy. 

Emocje doskonale napędzają działanie, uzupełniają się  z  rozumem, pomagają wyjść z tarapatów. Odpowiednio wyrażone powodują stan pokoju i dobre samopoczucie, kumulowane i tłumione są przyczyną wielu chorób. 
Warto o tym pamiętać  choćby w wychowaniu dzieci. Od dostarczonego im ciepła, wzmocnienia zależy ich  zdrowie emocjonalne. Przytulenie przez co najmniej 6 sekund powoduje wypływ  oksytocyny - neurohormonu pozytywnie wpływającego na samopoczucie i wzajemne relacje.

 Więcej w Telewizji Republika w rozmowie z psychologiem Prof. Rafałem Ohme.