Rzeczniczka Bundeswehry poinformowała o zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków podpułkownika elitarnej jednostki KSK, który jest podejrzany o szerzenie w mediach społecznościowych „treści skrajnie prawicowych” – co w przełożeniu na język polski oznacza – nazistowskich.

 

Oficer wzbudził zainteresowanie kontrwywiadu postami, jakie zamieszczał w zamkniętej grupie na Facebooku. Według śledczych propagował on ideologię tzw. „Obywateli Rzeszy”, a także domagał się m.in. likwidacji urzędu prezydenta Niemiec.

„Obywatele Rzeszy" kwestionują istnienie Republiki Federalnej Niemiec jako państwa i nie uznają niemieckiego rządu.

Rzecznik kontrwywiadu poinformował o podjęciu w stosunku do oficera środków dyscyplinarnych. Zawieszono go w wykonywaniu obowiązków służbowych i zakazano noszenia munduru.

 "W ubiegłym roku w Bundeswehrze zostało zdemaskowanych czterech prawicowych ekstremistów. Kontrwywiad wojskowy MAD zaklasyfikował ponadto trzech żołnierzy jako islamistów – powiedział rzecznik MAD. We wszystkich przypadkach wszczęto postępowania dyscyplinarne lub personalne, a „znaczna większość” tych osób opuściła już armię" 

- poinformował rzecznik MAD cytowany przez portal dw.com.

Według danych MAD wzrasta także liczba przypadków żołnierzy podejrzanych o islamizm – z 46 w 2017 r. do 50 z 2018. 

"Liczba przypadków dotyczących cudzoziemskich organizacji ekstremistycznych wzrosła z 22 do 35, a lewicowego ekstremizmu zmalała z 12 do 2. W ubiegłym rok MAD odnotował 270 przypadków podejrzenia o prawicowy ekstremizm. W 2017 r. tych przypadków było aż 379. Ponadto w 20  z nich podejrzewano żołnierzy o upowszechnianie ideologii „Obywateli Rzeszy” (w 2017 – 36 przypadków)"

- informuje Deutsche Welle.