Był odważny i uczciwy. A ponieważ był odważny i uczciwy to często jego bezkompromisowość budziła sprzeciw, ale to Jan Olszewski miał rację. Był jednym z ostatnich, a może ostatnim politykiem, poprzedniego w stosunku do mojego pokolenia, który mógł służyć radą i wzorem dla nas, którzy w to działanie na rzecz niepodległej Polski się zaangażowaliśmy

- wspomina Naimski.

Zdaniem ministra Jan Olszewski był niekwestionowanym przez dziesięciolecia przywódcą obozu niepodległościowego w Polsce rządzonej przez komunistów.

W sposób naturalny jego autorytet był uznawany przez wiele osób i środowisk. Był bardzo ważną osobą przenoszącą tradycje niepodległej Polski z 20-lecia międzywojennego do okresu zmagań z komunistyczną okupacją, która trwała przecież do 1989 roku 

- powiedział.

Jan nie chciał wziąć udziału w budowaniu kompromisu Okrągłego Stołu, uważał, że komuniści nie mogą być partnerem przy budowie nowej, niepodległej Polski

 - dodał, zaznaczając, że rząd Jana Olszewskiego to był "pierwszy rząd niekomunistyczny w odradzającej się Polsce, powołany po pierwszych wyborach parlamentarnych, które były wolne".

I ten rząd został obalony w czerwcu 1992 roku, dlatego że premier Jan Olszewski sprzeciwiał się utrwalaniu podległości Polski względem Rosji poprzez utrzymanie obecności wojsk w rosyjskich bazach w Polsce. To był powód, dla którego ówczesny prezydent Lech Wałęsa zażądał odwołania jego gabinetu

 - wskazał minister.