Celem szkolenia jest ujednolicenie procedur oraz, poprzez wspólne działanie, integracje środowiska lotnictwa transportowego unii europejskiej. Ten zrzut zapoczątkował sezon spadochronowy w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej. Żołnierze 6. batalionu logistycznego lecą dziś do Hiszpanii aby wziąć udział w jednym z najważniejszych szkoleń spadochronowych w Europie - czytamy.