Podstawowe informacje z zakresu współpracy cywilno-wojskowej, negocjacji czy międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych - to tylko niektóre z zagadnień omawianych podczas kursu. Pełniąc dyżur bojowy żołnierze muszą być przygotowani do wyjazdu w różne rejony świata, dlatego niezwykle ważną rolę odgrywa świadomość międzykulturowa. Zajęcia w kieleckim Centrum pokazują jak ważne jest dobre przygotowanie przed wyjazdem w rejon misji - podaje oficjalny portal CPdMZ.

Żołnierze bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich zajęciach. Duże zaangażowanie i aktywność przekładają się na ich wyniki szkoleniowe. Świadomość międzykulturowa, umiejętność prowadzenia negocjacji są podstawowymi elementami wyszkolenia przed wyjazdem w rejon operacji

- zaznaczył  dyrektor kursu mjr Dariusz Kosiorek, cytowany przez oficjalny portal CPdMZ.