Chrzanowski, który jest podejrzany o przekroczenie uprawnień w związku z rozmową z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim, opuścił katowicki areszt 26 stycznia, po spędzonych w nim dwóch miesiącach. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o przedłużenie okresu aresztowania.

Po tym, jak Chrzanowski wyszedł na wolność, prokuratura zastosowała wobec niego 250 tys. zł poręczenia majątkowego, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się - zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego - z osobami, które w tym postępowaniu są świadkami.

O tym, że zapadła decyzja o sporządzeniu zażalenia na decyzję prokuratury, które trafi do sądu w najbliższych dniach, poinformował w czwartek jeden z obrońców Chrzanowskiego mec. Radosław Baszuk. "Zaskarżymy postanowienie w części dotyczącej poręczenia majątkowego i dozoru policji, nie skarżymy w zakresie zakazu kontaktowania się ze świadkami" - powiedział adwokat.

"Kwestionujemy zasadność stosowania tych środków dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Nie widzimy zagrożenia dla prawidłowego toku postępowania, wymagającego stosowania środków zapobiegawczych"

– dodał mec. Baszuk.

Zażalenie zostanie skierowane do katowickiego sądu rejonowego za pośrednictwem prokuratury. Ma zostać złożone najpóźniej na początku przyszłego tygodnia.


Były szef KNF został zatrzymany 27 listopada ub. roku. W śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w związku z rozmową z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim, na którym omawiano przebieg postępowania KNF w sprawie programu naprawczego tego banku. Czarnecki, który nagrał tę rozmowę, na początku listopada ub.r. złożył doniesienie w prokuraturze.

Chrzanowski, który po zatrzymaniu był w prokuraturze przesłuchiwany przed dwa kolejne dni, nie przyznał się do winy. Kierując do sądu wniosek o aresztowanie podejrzanego prokuratura motywowała go grożącą podejrzanemu surową karą - do 10 lat więzienia - oraz obawą matactwa. W nocy z 28 na 29 listopada Sąd Rejonowy Katowice-Wschód uwzględnił wniosek prokuratury i aresztował podejrzanego na dwa miesiące. Później zażalenia obrony w tej sprawie nie uwzględnił sąd okręgowy.

W związku z upływem terminu aresztu prokuratura, zwróciła się do sądu o przedłużenie stosowania tego środka zapobiegawczego o kolejny miesiąc. Tym razem sąd rejonowy jej wniosku nie uwzględnił. Sąd okręgowy nie uwzględnił zażalenia prokuratury i utrzymał tę decyzję w mocy.

Jak podawała po przesłuchaniu Chrzanowskiego Prokuratura Krajowa, podczas spotkania z Czarneckim ówczesny szef KNF zaproponował biznesmenowi "zatrudnienie Grzegorza Kowalczyka w charakterze prawnika w Getin Noble Bank SA na okres 3 lat oraz przekazał Leszkowi Czarneckiemu informację, że zatrudnienie to będzie skutkować przychylnością Komisji Nadzoru Finansowego w czasie realizacji programu naprawczego Getin Noble Bank SA".

Chrzanowski usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - przewodniczącego KNF - w celu osiągnięcia korzyści osobistej i majątkowej przez inną osobę. Jak wyjaśniła prokuratura, zgodnie z uchwałą KNF przewodniczący Komisji był zobowiązany "do powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek spraw osobistych, które mogłyby kolidować lub wskazywać na konflikt z wypełnianiem przez niego obowiązków członka Komisji Nadzoru Finansowego oraz do powstrzymania się od podejmowania działań, które mogłyby narazić Komisję Nadzoru Finansowego na utratę zaufania".