Premier Słowacji Peter Pellegrini poinformował, że państwa Grupy Wyszehradzkiej przygotują projekt pomocy dla Maroka poświęcony rozwiązywaniu zewnętrznych przyczyn imigracji.
 
Pellegrini poinformował również, że uczestnicy szczytu przyjęli wspólną deklarację, która ma przypomnieć znaczenie zmian z 1989 r. dla regionu Europy Środkowej i całego kontynentu.

Zmiany społeczne, które odbyły się w roku 1989 doprowadziły nasze kraje do wolności, do rozwoju i umożliwiły nam branie udziału w procesie integracyjnym Europy. Grupa Wyszehradzka i Niemcy odgrywały tutaj kluczową rolę. W ciągu 30 lat nasze kraje przeszły nie tak bardzo prostą, ale zakończoną sukcesem drogę.
- mówił szef słowackiego rządu.
 
Podczas szczytu uzgodniono także, że kraje V4 razem z Niemcami przygotują projekt pomocy dla Maroka, który ma pomóc realizować projekt rozwiązywania zewnętrznych przyczyn migracji.

Z kolei szef polskiego rządu zwracał uwagę, że w trakcie obrad koncentrowano się przede wszystkim na wymiarze międzynarodowym w relacjach z USA.

Zgodziliśmy się, że możemy się w ramach rodziny transatlantyckiej różnić, ale Unia Europejska i Stany Zjednoczone są filarem pokoju i demokracji, chcemy jak najbliżej ze sobą współpracować, eliminować raczej niż wzmacniać mechanizmy protekcjonizmu handlowego.
- mówił premier Morawiecki.

Szef polskiego rządu zwrócił również uwagę, że choć premierzy poszczególnych państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej pochodzą z różnych grup parlamentarnych w PE, cała grupa V4 jest strategicznym partnerem dla Niemiec.

Cieszę się, że z panią kanclerz rozmawialiśmy o tych wspólnych relacjach transatlantyckich i zagrożeniach na wschodniej flance UE, o agresji rosyjskiej na Ukrainę.
- mówił premier Morawiecki podkreślając, że należy prowadzić wspólną, a przede wszystkim spójną politykę w zakresie ewentualnych sankcji.

Szef rządu poinformował, że w kwestii Brexitu państwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Niemcy wyraziły stanowisko, że jest to „bardzo niedobre zdarzenie dla całej UE”.

Ale honorujemy i respektujemy decyzję, która zapadła w referendum w Wielkiej Brytanii. Podkreślamy to, że potrzebujemy wszyscy teraz kreatywnych rozwiązań, elastycznych rozwiązań, czekamy na propozycje ze strony pani premier May, ale ta kreatywność jest rzeczywiście bardzo ważna.

- mówił premier.

Podkreślił, że „życzyłby sobie”, żeby Wielka Brytania została w UE.

Oczywiście, ostateczne decyzje będą po stronie Wielkiej Brytanii.
- dodał Morawiecki.

Natomiast kanclerz Niemiec podkreśliła też, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego całą wspólnotę czeka trudne zadanie przygotowania budżetu UE.
 
Po wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie przed nami stało zadanie przygotowania wieloletniej ramy finansowania. Będzie to bardzo duże i trudne zadanie; chodzi o to, żeby było jak najmniej biurokracji, abyśmy mieli środki do budowania bezpośredniej demokracji, abyśmy walczyli o wolny handel.
- mówiła Merkel.