Oświadczenie CBA przekazane wczoraj brzmiało:

Centralne Biuro Antykorupcyjne co roku sprawdza oświadczenia majątkowe wszystkich parlamentarzystów. Jeżeli w wyniku sprawdzenia, istnieją podstawy do wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego konkretnego parlamentarzysty, CBA rozpoczyna taką kontrolę. W przypadku analizy oświadczenia majątkowego posła Jarosława Kaczyńskiego nie stwierdzono podstaw do rozpoczęcia kontroli oświadczenia majątkowego.

Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Biura wskazał, że CBA wydało dzisiaj oświadczenie "w związku z kolejnymi nieprawdziwymi informacjami, mającymi charakter pomówienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które są kolportowane w mediach społecznościach przez posłów Krzysztofa Brejzę, Marcina Kierwińskiego i Cezarego Tomczyka".

Informuję, że oświadczenie w sprawie zajęcia stanowiska Biura w sprawie kontroli oświadczeń majątkowych posła Jarosława Kaczyńskiego było odpowiedzią CBA na liczne, nieprawdziwe informacje medialne dotyczące działań Biura i nie ma żadnego kontekstu politycznego. Jednocześnie wypowiedzi posłów PO traktujemy jako próbę bezprawnego nacisku partii politycznej na działania instytucji państwowej, jaką jest Centralne Biuro Antykorupcyjne

- napisał.

Zapewnił, że oświadczenie Biura wysłano PAP we wtorek o godz. 16.09, a pilna informacja z jego treścią została nadana do serwisu po 10 minutach.

Dalsze powielanie i kolportowanie nieprawdziwych informacji dotyczących Centralnego Biura Antykorupcyjnego spotka się z odpowiednimi krokami prawnymi, jakie podejmie kierownictwo Biura

- zapowiedział Temistokles Brodowski.