Altmaier poinformował, że Niemcy wspólnie z Francją przygotują inicjatywę, mającą na celu "zgodne z duchem czasu dostosowanie europejskiego (unijnego) prawa o konkurencji".

Podkreślił, że w warunkach globalnej konkurencji z Chinami i USA jest ważne, by mogły powstawać wielkie firmy unijne. Decyzję Komisji Europejskiej przyjął z ubolewaniem, ale zaznaczył, że będzie ona bodźcem do "dalszych poszukiwań takiego rozwiązania".

Zdaniem Altmaiera, decydujące znaczenie ma to, "byśmy w przyszłości umożliwiali fuzje przedsiębiorstw, niezbędne dla konkurencyjności Europy na rynkach międzynarodowych".

Komisja Europejska uznała, że fuzja Siemensa i Alstomu mógłby zaszkodzić konkurencji na rynkach kolejowych. Koncerny te są światowymi liderami w sektorze transportu kolejowego.