Przeważająca większość tych, którzy przyszli dzisiaj do Domu Kultury Polskiej, by oddać krew, to byli młodzi. Ale były też osoby starsze, również Litwini. 

– poinformowała koordynatorka akcji Marlena Paszkowska.

Akcja „Krew Wolności” w Wilnie jest organizowana od trzech lat.

Na Litwie honorowi krwiodawcy w podzięce otrzymują od Narodowego Centrum Krwi m.in. bilety do kina. Uczestnicy niedzielnej akcji otrzymane bilety przekazali świetlicy z wileńskiej dzielnicy Nowa Wilejka. Do prowadzonej przez zakonnice Zgromadzenia Sióstr od Aniołów świetlicy uczęszczają dzieci potrzebujące pomocy.

Powstanie styczniowe na Litwie wybuchło na początku lutego 1863 roku. Sformowany w Wilnie rewolucyjny rząd wydał manifest nawołujący mieszkańców ziem litewskich i białoruskich do walki z carskim zaborcą.