Tegoroczne spotkanie, które odbyło się w dniach 29-31 stycznia 2019 roku, zorganizowane zostało przy współudziale Europejskiego Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (Movement Coordination Center Europe - MCCE). W konferencji uczestniczyła delegacja Sztabu Generalnego WP pod przewodnictwem zastępcy szefa SG WP gen. dyw. Krzysztofa Króla, który otworzył pierwszy dzień sesji głównej wystąpieniem pt.: „Wyzwania w pozyskiwaniu nowego sprzętu wojskowego" - czytamy na portalu SG WP.

W czasie obrad podejmowane były również tematy dotyczące wydajności i efektywności współczesnych wojskowych łańcuchów dostaw na poziomie międzynarodowym. Ponadto, dostawcy rozwiązań i organizacje wojskowe podzielili się swoimi nowo opracowanymi zdolnościami, koncentrując się na efektywnym wykorzystywaniu kontrahentów na polu bitwy, innowacyjności w infrastrukturze czy też cybernetyce i ochronie IT - podaje Sztab Generalny WP.