W czasie zgrupowania skupiono się głównie na doskonaleniu umiejętności prowadzenia ognia z broni etatowej i zespołowej, znajomości i użytkowania sprzętu oraz przygotowania do działań bojowych na szczeblu pododdziału. Spadochroniarze wykonywali strzelania indywidualne w dzień i w nocy zgodnie z nowym „ zbiorem norm dla pododdziałów Aeromobilnych”. Podczas szkolenia została sprawdzona także ich gotowość bojowa oraz wykonywanie norm szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy na polu walki — podaje oficjalny portal 6.BLog.

Wszystkie pododdziały zostały przeszkolone w zakresie OPBMR (Ochrony Przed Bronią Masowego Rażenia) oraz terenoznawstwa podczas marszu kondycyjnego, a także rzutu granatem.

W szkoleniu poligonowym brały udział wszystkie pododdziały batalionu, kompania zaopatrzenia, kompania zabezpieczenia desantowania, kompania remontowa oraz pluton dowodzenia. Każdy z pododdziałów został bardzo wysoko oceniony, a wszystkie założone cele szkoleniowe zostały osiągnięte — czytamy.