Ćwiczenie pod kryptonimem Mgła-19 odbyło się 30 stycznia. Przez cały dzień na świętoszowskim placu ćwiczeń taktycznych szkoliły się Sekcje Wykrywania Skażeń i Sekcje Kierowania ze wszystkich pododdziałów pancernej brygady, oraz obsada Ośrodka Analizy Skażeń.

Na ćwiczeniu żołnierze, oprócz zbierania danych, sporządzania odpowiednich meldunków i przekazywania informacji o zagrożeniach, zostali poddani także normom sprawdzającym. Kawalerzyści ze Świętoszowa zaliczali podstawowe normy z Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, w tym zakładanie maski przeciwgazowej czy przygotowanie sprzętu rozpoznania skażeń do pracy — czytamy.

Na styczniowym ćwiczeniu w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej, w ramach ścisłej współpracy pomiędzy świętoszowską jednostką a Gminą Osiecznica, obecna była jej przedstawicielka. Pani Agnieszka Niemiec, która na co dzień związana jest z reagowaniem kryzysowym, obserwowała działanie żołnierzy oraz zadania, które wykonywali. Podczas tych kilku godzin mogła zobaczyć, jak wygląda przepływ informacji, prognozowanie zagrożeń oraz ocena sytuacji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Takie przedsięwzięcie ma w przyszłości ułatwić rzeczywistą wymianę informacji między brygadą a układem pozamilitarnym. Tego typu ćwiczenie, na szczeblu brygady, realizowane jest raz w roku. Stanowi ono przygotowanie do ćwiczenia szczebla nadrzędnego, które odbędzie się w przyszłym miesiącu. 10. Brygada Kawalerii Pancernej będzie tam pierwszoplanowym ćwiczącym — podaje oficjalny portal brygady.