Delegację w Dowództwie Generalnym RSZ przyjął I zastępca dowódcy generalnego gen. dyw. pil. Jan Śliwka, któremu asystował przedstawiciel Oddziału Współpracy Międzynarodowej DG RSZ.

Generał Smith dokonał wpisu w Księdze Pamiątkowej Dowództwa Generalnego RSZ.

Delegacja oficerów odwiedziła również Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie.