Wyprodukowanie nowych materiałów jest niezbędne, aby móc realizować dalsze prace badawczo-rozwojowe nad nowymi hipersonicznymi pojazdami szybującymi (Hypersonic Glide Vehicle - HGV). Z tego też względu Biuro Nauk Obronnych (Defense Sciences Office) oraz Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (DARPA) obecnie realizują w ramach programu MACH (Materials, Architectures and Characterization for Hypersonics) prace nad nowymi materiałami wytrzymującymi bardzo wysokie temperatury oraz wytrzymałe na duże prędkości.