Spółka Airbus Poland S.A. wchodzi w skład europejskiego konsorcjum AIRBUS. Procedura wyboru dostawcy usługi odbyła się w trybie niekonkurencyjnym, z „wolnej ręki”, gdyż spółka ta jest jedynym podmiotem gospodarczym mogącym zrealizować taką usługę dla SZ RP.

Polskie Siły Powietrzne posiadają obecnie 16 samolotów C-295 stacjonujących w 8.bBazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie, które wymagają stałego serwisowania. Przedmiotowa umowa obejmuje lata 2019-2022, a jej wartość brutto zamyka się kwotą 89 mln zł (od 20 do 24 mln zł rocznie).

Spółka AIRBUS POLAND S.A., w ramach przedmiotowej umowy serwisowej, udzieli w Centrum Serwisowym w Warszawie wsparcia technicznego dla polskiej floty samolotów C-295M, polegającego na wykonywaniu napraw, prac obsługowych, modyfikacji oraz realizacji biuletynów technicznych nakazanych przez producenta samolotu. Spółka jest jedynym właścicielem dokumentacji techniczno-remontowej, na podstawie której powinny być serwisowane samoloty C-295, jak również już od 7 lat wykonuje ich regularne przeglądy i obsługi. Obecna umowa jest kontynuacją poprzednich.

Z kolei 28 samolotów szkolnych PZL-130 ORLIK, z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, są poddawane w PZL-„Warszawa – Okęcie”(obecnie AIRBUS Poland S.A.) radykalnej modernizacji do najnowszych światowych standardów lotniczych.  Spółka Airbus Poland S.A., w ramach przekształceń własnościowych, przejęła prawa autorskie do polskiego samolotu PZL-130 ORLIK, skonstruowanego i wdrożonego do produkcji w PZL „Warszawa-Okęcie”.

Umowa podpisana przez 3. RBLog Kraków umożliwi również ich serwisowanie w najbliższych 4 latach. Opiewa ona z kolei na kwotę brutto 12,5 mln zł (od 1,5 do 5 mln zł rocznie).