W konferencji udział wzięło 161 delegatów z 19 państw i 4 organizacji NATO (CAOC UE, CAOC TJ, NAEW i MCCE) oraz ponad 100 przedstawicieli dowództw, sztabów, instytucji i jednostek wojskowych strony polskiej (m.in. SG WP, DG RSZ, DO RSZ, I2, COP-DKP, IWsp SZ itp.). Konferencję rozpoczął szef zarządu obrony powietrznej i przeciwrakietowej gen. bryg. Stefan Mordacz, a dalej poprowadził szef oddziału operacyjnego ZOPiPR płk dypl. Mirosław Bodnar.

Tegoroczna edycja przedmiotowego ćwiczenia odbędzie się w dniach 03-19 czerwca łącznie w 7 lokalizacjach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie połączona z ćwiczeniami DRAGON-19 oraz EAGLE TALON-19 i RAMSTEIN GUARD-19. Udział w niej wezmą nie tylko wojska naziemnych systemów obrony powietrznej państw NATO ale również szereg różnorodnych platform lotniczych wojsk sojuszniczych. W ramach ćwiczenia zaplanowano również realizację zadań ogniowych.

W trakcie konferencji osiągnięto wszystkie założone przez liderów poszczególnych syndykatów cele, potwierdzono poziom zaangażowania poszczególnych krajów.