GIF decyzję o wycofaniu aerozolu nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Chodzi o aerozol do nosa, roztwór 1mg/ml x 10 ml serii F143280A z datą ważności 30.09.2020.

W uzasadnieniu podano, ze do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja od przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego o podejrzeniu braku spełnienia wymagań jakościowych w zakresie sterylności. Jego stosowanie może być niebezpieczne dla zdrowia.