Przesłuchanie Gowina, który w latach 2011-2013 pełnił urząd ministra sprawiedliwości ma się rozpocząć o godzinie 9:00.

Gowin i Kaute zostali wezwani „w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.”.