W czwartek w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie mediacyjne Mikołaja Pawlaka z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy rzecznika, który poinformował w poniedziałek, że chce podjąć się mediacji między protestującymi nauczycielami a Ministerstwem Edukacji Narodowej. W około trzygodzinnym spotkaniu uczestniczyła minister edukacji Anna Zalewska oraz przedstawiciele Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Nie pojawili się natomiast przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych.

[polecam:https://m.niezalezna.pl/255378-to-zakonczy-spor-na-linii-nauczyciele-men-rzecznik-praw-dziecka-ma-propozycje]

Rzecznik Praw Dziecka pytany w wywiadzie, który ukazał się w poniedziałkowym "Naszym Dzienniku" o to, w jakiej atmosferze przebiegło spotkanie, zapewnił, że "w bardzo spokojnej". Dodał, że "rozmowa była bardzo merytoryczna i spokojna".

Ze swej strony zaproponowałem stronom osobę mediatora - niezależnego, profesjonalnego. Osobę bardzo dobrze wykształconą i z wielki doświadczeniem

- powiedział.

Nie podał nazwiska mediator, powiedział jedynie, że ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Harvard.