Na wystawie zaprezentowanych zostało 27 spośród około 200 mazowieckich zabytków wpisanych do rejestru w ostatnich dwóch latach. 18 plansz dotyczy budownictwa mieszkalnego, z czego 10 obiektów to siedziby prywatne – domy, wille, letniska. Kolejnych 8 to budynki wielorodzinne, osiedla czy kamienice. Przedstawione zostały również 4 przykłady zabytków sakralnych – świątyń różnych wyznań lub obiektów do nich przynależnych. Pozostałe gmachy to budynki użyteczności publicznej, takie jak szpital, fabryka czy siedziba instytucji kultury. Niespełna połowa opisywanych miejsc to budynki warszawskie. Prezentowane są m.in. takie zabytki, jak konstancińska willa Nelkenów, budynki ostańców wolskich, gmach Sztabu Generalnego Wojska Polskiego czy kościół Mariawitów w Długiej Kościelnej.

Celem wystawy jest prezentacja w przestrzeni miejskiej zabytków, które wyróżniają się szczególnymi walorami artystycznymi i kryją w sobie historie rodów i całych społeczności. Zwiedzający mogą poznać detale, niuanse architektoniczne, zabiegi ukazujące kunszt budownictwa od połowy XIX do lat 50. XX wieku. Opisy dotyczące historii i wyglądu miejsc zostały wzbogacone o fotografie archiwalne i współczesne.

Wystawa pozwala odkryć nieznane oblicza znanych budynków oraz prezentuje mniej popularne, a także wartościowe mazowieckie budynki, które dzięki wpisowi do rejestru podlegają szczególnej opiece i ochronie prawnej.

Wystawę „Nowe zabytki Mazowsza – wpisy do rejestru zabytków w latach 2017-2018” można oglądać od stycznia do końca marca na dziedzińcu Pałacu Branickich, przy siedzibie MWKZ (ul. Nowy Świat 18/20), a od kwietnia do maja gościć będzie na Zamku Królewskim w Warszawie.