W Lidzie nawiedzono symboliczny grób księdza Adama Falkowskiego, proboszcza w Iszczołnie, który został zamordowany na rozkaz rosyjskiego generał-gubernatora Murawiowa za odczytanie w kościele Manifestu Rządu Narodowego, wzywającego do walki zbrojnej przeciwko rosyjskim zaborcom. Rozstrzelano go w Lidzie 24 czerwca 1863 roku.

Na cmentarzu w Łunnie znajduje się grób powstańca Jana Kamieńskiego, będącego pierwowzorem Andrzeja Korczyńskiego, jednego z głównych bohaterów powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Przy mogile modliła się kilkunastoosobowa delegacja ZPB z prezesem Andżeliką Borys i Polacy mieszkający w okolicy. Leon Karpowicz przybliżył zgromadzonym postać Jana Kamieńskiego.

Cmentarz wojenny w Wołkowysku i znajdujący się na nim drewniany krzyż powstańczy, odnowiony niedawno siłami miejscowego oddziału ZPB, stały się kolejnym punktem wyprawy działaczy ZPB po miejscach upamiętniających powstańców styczniowych.

W Porozowie modlono się i zapalono znicze na grobach dwóch pochowanych na cmentarzu porozowskim powstańców – Jana Dmuchowskiego i Kazimierza Szałkiewicza.

W Świsłoczu są dwa ważne pomniki – Romualda Traugutta, dyktatora Powstania i Konstantego Kalinowskiego, jednego z przywódców Powstania Styczniowego na Litwie. Przy obu pomnikach wraz ze świcłockimi Polakami, którzy przybyli na powitanie delegacji z Grodna i Wołkowysk, uczestnicy obchodów 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pomodlili się za dusze bohaterów i zapalili znicze.

Cmentarz w Indurze i grób miejscowego ziemianina Aleksandra Kozłowskiego, który udzielał powstańcom styczniowym m.in. wsparcia materialnego, stały się ostatnim punktem wyprawy. Podobnie jak w innych miejscowościach, wspólnie z nią i delegacją Polaków z Grodna, śp. Aleksandra Kozłowskiego upamiętnili wspólną modlitwa i zapaleniem zniczy członkowie Oddziału ZPB w Indurze.

Uroczystości upamiętniające Powstanie Styczniowe odbyły się też w Jeziorach, gdzie na cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła powstańców styczniowych, którzy zginęli w bojach z wojskami Imperium Rosyjskiego.