W styczniu, w porównaniu z poprzednim miesiącem, zwiększyła się grupa badanych deklarujących się jako zwolennicy obecnego rządu (wzrost z 34 proc. do 38 proc.). 

Na identycznym poziomie jak w grudniu pozostaje odsetek przeciwników rządu (27 proc.). W styczniu zmniejszyła się grupa Polaków obojętnych wobec rządu (spadek z 34 proc. do 31 proc.) oraz niepotrafiących zająć stanowiska (spadek z 5 proc. do 4 proc.).

Stabilny w porównaniu z grudniem jest odsetek badanych zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki (47 proc.). W porównaniu z grudniem nieco ubyło osób niepotrafiących zająć stanowiska w tej kwestii (spadek z 20 proc. do 18 proc.).

W sondażu CBOS zadał też pytanie, czy obecny rząd stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. 46 proc. ankietowanych zgodziło się z tym stwierdzeniem, 41 proc. uważa, że jest to nieprawda, a 13 proc. nie ma zdania w tej kwestii. W grudniu twierdząco na to pytanie odpowiedziało o 2 proc. więcej ankietowanych niż w styczniu, jednocześnie o 3 proc. wzrósł odsetek osób, które uważają je za nieprawdziwe.

Zarówno obecna Rada Ministrów, jak i premier Mateusz Morawiecki znacznie częściej odbierani są przez opinię społeczną pozytywnie niż negatywnie. W drugiej dekadzie stycznia, po znaczącym grudniowym spadku, nieco zwiększył się odsetek badanych deklarujących się jako zwolennicy urzędującego gabinetu

- komentuje CBOS.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 10–17 stycznia na liczącej 986 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.