Szijjarto powiedział dziś agencji MTI, że strony uzgodniły, iż węgierscy policjanci przeprowadzą szkolenia i dokształcanie tunezyjskich służb granicznych w sferze reagowania na kryzys, zapewniania bezpieczeństwa granicy i lotnisk oraz analizowania zagrożeń. Funkcjonariusze Centrum Zapobiegania Terroryzmowi przeszkolą z kolei siły pełniące służbę na przejściach granicznych.

Ponadto armia węgierska przeszkoli żołnierzy tunezyjskich w zapobieganiu atakom z użyciem środków wybuchowych i ich rozbrajaniu.

Uzgodniono również, że Węgry przekażą Tunezji sprzęt do oczyszczania wody, umożliwiający pozyskanie z wód gruntowych lub ścieków do 20 tys. litrów wody pitnej dziennie.

Ustalono też, że zostanie zwiększona liczba stypendiów na Węgrzech dla tunezyjskich studentów z obecnych 110 do 200.

Ponadto w kwietniu odbędzie się posiedzenie węgiersko-tunezyjskiej komisji gospodarczej i jest prawdopodobne, że już od tego roku jedna z tunezyjskich linii lotniczych uruchomi bezpośredni lot z Tunisu do Budapesztu.

Szijjarto podkreślił, że Węgry uważają, iż Afryka Północna odgrywa istotną rolę z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy, gdyż jeśli państwa tego regionu będą niestabilne lub nie będą w stanie chronić swoich granic, to staną się korytarzem dla migracji z Afryki do Europy, co nie leży w interesie Węgier.

- Widzieliśmy, że kiedy Libia stała się niestabilna i nie potrafiła chronić swoich granic, to funkcjonowała praktycznie jako zielony korytarz dla migracji. Dlatego uważamy, że Europa powinna – ponieważ leży to w jej interesie - udzielać pomocy krajom Afryki Północnej w utrzymaniu stabilności, bezpieczeństwa granicy, w walce z terroryzmem oraz w podnoszeniu poziomu życia mieszkańców

– oświadczył Szijjarto.