Podczas zajęć „terytorialsi” zostali zapoznani z filarami współpracy cywilno-wojskowej. Specjaliści wydziału CIMIC z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych przedstawili narzędzia oceny środowiska cywilnego. Poruszono także kwestie mniejszości narodowych, etnicznych i kulturowych na terenie województwa świętokrzyskiego. Żołnierze 10. ŚBOT dowiedzieli się również jak wygląda organizacja i przeprowadzanie spotkań z układem pozamilitarnym — podaje oficjalny portal CPdMZ.