Kurs oficerów CIMIC

W Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach odbył się kurs instruktorsko-metodyczny Wydziału CIMIC (współpracy cywilno-wojskowej). W kursie wzięli udział oficerowie młodsi, którzy przygotowywali się do organizowania i prowadzenia zajęć programowych.

CPdMZ / https://cpdmz.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2019-01-18y-kurs-oficerow-cimic/

W ramach kursu oficerowie realizowali m.in. zadania szkoleniowo-metodyczne ze szkolenia ogniowego, w których doskonalili swoje umiejętności w roli kierowników zajęć (strzelań). Ponadto przedstawiono organizacyjne i metodyczne aspekty przygotowania i prowadzenia programowych zajęć szkoleniowych przy optymalnym wykorzystaniu bazy szkoleniowej z przedmiotu: współpraca cywilno-wojskowa.

Moim celem podczas tego kursu jest wyrównanie poziomu umiejętności metodycznych oficerów. Dlatego do prowadzenia przedsięwzięć szkoleniowych kursu wyznaczyłem najlepszych „metodyków” wydziału CIMIC. W mojej opinii proces kształtowania pożądanych umiejętności metodycznych wymaga dyscypliny w systematyczności i koncentracji. Dlatego też moje cele szkoleniowe są wciąż do osiągnięcia

– powiedział kierownik kursu mjr Marcin Komarowski.   

 

Źródło: CPdMZ

#kurs #Kielce #armia #CIMIC #współpraca

iggys
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo