W ramach kursu oficerowie realizowali m.in. zadania szkoleniowo-metodyczne ze szkolenia ogniowego, w których doskonalili swoje umiejętności w roli kierowników zajęć (strzelań). Ponadto przedstawiono organizacyjne i metodyczne aspekty przygotowania i prowadzenia programowych zajęć szkoleniowych przy optymalnym wykorzystaniu bazy szkoleniowej z przedmiotu: współpraca cywilno-wojskowa.

Moim celem podczas tego kursu jest wyrównanie poziomu umiejętności metodycznych oficerów. Dlatego do prowadzenia przedsięwzięć szkoleniowych kursu wyznaczyłem najlepszych „metodyków” wydziału CIMIC. W mojej opinii proces kształtowania pożądanych umiejętności metodycznych wymaga dyscypliny w systematyczności i koncentracji. Dlatego też moje cele szkoleniowe są wciąż do osiągnięcia

– powiedział kierownik kursu mjr Marcin Komarowski.