Jego inauguracyjna edycja będzie przebiegać pod hasłem „Przyszłość i Perspektywy”. Kongres wyznaczy kierunki dalszego rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Podczas obrad dominować będzie tematyka związana ze sprawami najważniejszymi zarówno dla samej kolei, jak i jej pasażerów lub klientów.

„Przyszłość i Perspektywy” to hasło przyświecające nie tylko pierwszej edycji naszego Kongresu, ale również działalności całej Grupy PKP. Poprzez realizowane i zaplanowane inwestycje spółki Grupy PKP zmieniają polską gospodarkę i wyznaczają dalszy kierunek jej rozwoju.
- uważa Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP SA.

Przedstawiciele rządu, kierownictw spółek kolejowych, liderzy opinii publicznej, przedstawiciele organizacji społecznych dyskutować będą podczas 9 paneli m.in. o inwestycjach, wykorzystaniu funduszy unijnych, ekologii, elektromobilności, innowacjach, wpływie przedstawicielstw handlowych na rozwój Grupy, bezpieczeństwie, przyszłej unijnej perspektywie budżetowej, Centralnym Porcie Komunikacyjnym czy rozwoju kolejowych połączeń towarowych i pasażerskich

 • Uczestnicy pierwszego panelu pn. „Odbudowanie potencjału ekonomicznego polskiej kolei – holding, wykorzystywanie perspektywy 2016-23, przyszłej unijnej perspektywy finansowej, wyniki spółek”, debatować będą o możliwościach wykorzystywania przez PKP programu inwestycyjnego w ramach obecnej unijnej perspektywy. Odpowiedzą m.in. na pytania: czy w pełni te szansę wykorzystamy? Czy polska kolej gotowa jest na to, co nastąpi po zakończeniu obecnej perspektywy i czy nie grozi nam zahamowanie procesu inwestycyjnego? Jak na kształt rynku kolejowego w Polsce i ofertę dla klientów wpłynie nowa struktura Grupy PKP, którą będzie holding?  
 • Na pytanie, w jaki sposób polska kolej współcześnie realizuje idee patriotyzmu, odpowiedzą uczestnicy kolejnego panelu: „Kolej patriotyczna – zakup taboru od polskich wykonawców, zaangażowanie w projekty społeczne, współpraca z polskimi instytucjami naukowymi NCBiR”. Uczestnicy panelu porozmawiają także o szansach, jakie stwarza realizowany obecnie przez Grupę PKP program inwestycyjny dla producentów taboru i firm budowlanych.
 • Kolejny panel – „Kolej zmienia się dla ludzi – bezpieczeństwo, ekologia i CSR” podsumuje to,  co już udało się osiągnąć, a co jeszcze należy zmienić, by polska kolej była nowoczesna i bardziej bezpieczna. Jego uczestnicy zastanowią się, co jeszcze pozostało w tym zakresie do zrobienia oraz jaka powinna być rola kolei w kształtowaniu proekologicznych postaw.
 • Czym jest „Etos pracy kolejarza” – nad tym zastanowią się  uczestnicy panelu poświęconemu łączeniu przeszłości z przyszłością, walce z luką pokoleniowa, ochronie dziedzictwa kolejowego, w kontekście ponad 90-letniej tradycji PKP. Bowiem tradycja ta zobowiązuje i nie da się budować nowoczesnego transportu kolejowego bez czerpania z historii i dbałości o historyczne dziedzictwo.
 • O szansach na rozwój sektora kolejowego w kontekście Centralnego Portu Komunikacyjnego debatować będą uczestniczący w panelu „CPK, czyli skok w przyszłość – transport intermodalny, rozwój przewozów pasażerskich, wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych, kolej 250 km/h, pociągi autonomiczne, tabor przyszłości”. Zastanowią się, co jeszcze należy zrobić, by rozwijać – nie tylko w ramach CPK - zarówno transport pasażerski, jak i intermodalny.
 • Na temat IV Pakietu Kolejowego dyskutować będą uczestnicy panelu: „Kolej na ekspansję – rozwój kolejowych połączeń towarowych i pasażerskich w Polsce i za granicą”. Zastanowią się też, jakie warunki powinny zostać spełnione, by zwiększyć szansę na podnoszenie konkurencyjności polskiej kolei na zagranicznych rynkach. Odpowiedzą na pytania o rolę programów modernizacyjnych w tym procesie.
 • „Kolej dla pasażera – projekty Wspólny Bilet, Portal Pasażera, Dostępność+” – to tytuł panelu, którego uczestnicy będą dyskutować m.in. o tym, jakie dalsze kroki należy poczynić, aby uatrakcyjnić ofertę dla klientów? Czy takie projekty jak Wspólny Bilet to nowatorskie rozwiązania czy tylko powrót do stanu sprzed lat?
 • Podczas panelu „Komercyjne wykorzystanie kolejowych nieruchomości i prawo warstwowe” jego uczestnicy zastanowią się nad możliwościami, jakie daje miastom komercyjne zagospodarowanie kolejowych gruntów oraz o szansach rozwoju działalności logistycznej na tego typu działkach. Zastanowią się także, jakie czynniki mogą usprawniać rozwój działalności z wykorzystaniem nieruchomości PKP, a jakie ten proces obecnie hamują.
 •  W ostatnim, dziewiątym panelu pn. „Łączenie aglomeracji w kontekście planów inwestycyjnych Grupy PKP” uczestnicy debatować będą m.in. nt. mechanizmów umożliwiających podnoszenie konkurencyjności transportu kolejowego w regionach, w których dotychczas był on marginalizowany. Odpowiedzą na pytanie, jak kolej może zmniejszać różnice w rozwoju pomiędzy różnymi częściami naszego kraju.

Ważnym wydarzeniem kongresu będzie rozstrzygnięcie konkursu „inNOWacje – #kolej2023”. Od końca listopada ub. roku innowacyjne pomysły dla kolei mogli zgłaszać przedstawiciele start-upów.  W czasie Kongresu startupy zaprezentują najlepsze rozwiązania w czterech dziedzinach: Kolej dla Pasażera, Innowacyjna Technika Kolejowa, Nowoczesny Marketing i Sprzedaż oraz Ekologia.

 • W ramach tematu Kolej dla Pasażera innowacyjne pomysły powinny dotyczyć rozwiązań dla podróżnych, poprawiających komfort podróży, w szczególności rozwiązań cyfrowych w zakresie informacji pasażerskiej, rozrywki, pomocy dla osób o ograniczonej mobilności, nawigacji dworcowej czy oznakowania dworców.
 • Temat Innowacyjna Technika Kolejowa powinien obejmować rozwiązania pozwalające jak najlepiej zabezpieczać towar przed kradzieżami – z zakresu cyberbezpieczeństwa, metody pomiaru oszczędności na kolei tj. energii, czasu pracy itp., innowacyjnej techniki dla taboru, systemów do optymalizacji procesów logistycznych i operacyjnych (zarzadzania taborem i terminalami)
 • Temat Nowoczesny Marketing i Sprzedaż to rozwiązania z zakresu nowoczesnych nośników marketingowych na dworcach; marketingu internetowego, integracji sprzedaży usług dla pasażera - kolei „od drzwi do drzwi”, czy integracji sprzedaży usług w towarowych przewozach kolejowych.
 • Wreszcie temat Ekologia, Elektrooszczędność, Elektromobilność powinien obejmować rozwiązania adresowane dla pasażerów kolei w zakresie transportu od drzwi do drzwi – rozwiązania cyfrowe, wspierające transport niskoemisyjny, informacje o parkingach, car-sharing, jak również dworce jako kluczowe punkty transportowe w miastach czy intermodalność transportu miejskiego.

Kapituła Konkursu reprezentowana przez przedstawicieli spółek – organizatorów kongresu (PKP SA, PKP Intercity S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Cargo S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.) wyłoniła 10 finalistów. Przedstawili oni innowacyjne rozwiązania m.in. przydatne z kolejowego punktu widzenia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.: technologie immersyjne (VR i AR) jako narzędzie  do szkolenia i wsparcia pracowników kolei (firma 1000 realities); innowacyjny modułowy system wspomagający ocenę nośności i klasyfikację kolejowych obiektów mostowych (ASECon – Michał Majka); symulacyjne planowanie przemieszczania wagonów ładownych i podróżnych (Viktio sp z o.o. – System MpdPCar) czy innowacyjne elementy infrastruktury dróg kolejowych ograniczające poziom zanieczyszczenia powietrza (innowacyjne elementy infrastruktury dróg kolejowych ograniczające poziom zanieczyszczenia powietrza).

Nowoczesna i sprawnie działająca infrastruktura kolejowa stanowi podstawę funkcjonowania systemu transportowego. Potwierdzają to trwające bądź zrealizowane przez PLK w ramach Krajowego Programu Kolejowego inwestycje: kilometry zmodernizowanych torów, przebudowane przejazdy kolejowe czy dostosowane do potrzeb różnych grup pasażerów perony. Dbamy również o bezpieczeństwo na sieci kolejowej i dostosowujemy rozkład jazdy do oczekiwań podróżnych oraz przewoźników.
- mówi Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP Cargo stanowi istotny element ukierunkowania Grupy PKP także pod klienta biznesowego. Obecna sytuacja na rynku przewozów towarowych daje Spółce szerokie perspektywy. PKP Cargo w najbliższej przyszłości pretenduje do roli lidera na towarowych trasach m.in. Trójmorza.
- podkreśla Czesław Warsewicz, prezes zarządu PKP Cargo S.A.

Jako największy pasażerski przewoźnik dalekobieżny dbamy o to, by pociągi PKP Intercity docierały w każdy zakątek Polski. Zaufanie nam okazywane doskonale obrazuje rosnąca z roku na rok liczba przewiezionych osób. W trosce o naszych pasażerów zmieniamy się inwestując w zakup i modernizację taboru oraz stacje postojowe.
- mówi Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity S.A.