Z przedstawionych danych wynika, że pomiędzy 2015 r. a 2018 r. 41 członków sił zbrojnych państw obcych, było lub nadal jest podejrzewanych o popełnienie przestępstw w 28 sprawach. 22 sprawy dotyczą 35 członków sił zbrojnych USA. Ponadto o popełnienie przestępstw karnych w Polsce są lub byli podejrzani w pojedynczych, odrębnych sprawach członkowie sił zbrojnych: Niemiec, Litwy, Chorwacji, Kanady, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

Żadna ze spraw nie była prowadzona przed polskim sądem. Do przekazania ścigania doszło w 12 przypadkach, w tym władzom chorwackim – 1 sprawa, władzom Wielkiej Brytanii – 1 sprawa, władzom Kanady – 1 sprawa, władzom Litwy – 1 sprawa, władzom USA – 8 spraw dotyczących 12 osób. Spośród nieprzekazanych 16 spraw 15 pozostaje w biegu, natomiast jedna sprawa została umorzona.

Informacja ta dotyczy okresu od 1 czerwca 2015 r. do 30 listopada 2018 r. Jak poinformował Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski za okres wcześniejszy nie ma rejestrów obejmujących odrębne statystyki zdarzeń dla spraw dotyczących żołnierzy obcych sił zbrojnych.

Informację dotyczącą liczby spraw i czynów zabronionych, wyczerpujących znamiona przestępstw określonych w kodeksie karnym Prokurator Krajowy przekazał odpowiadając na interpelację posłanki PiS Anny Marii Siarkowskiej zasiadającej m.in. w sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Z informacji przekazanej przez Święczkowskiego w odpowiedzi na interpelację poselską wynika, że podejrzenia polskich prokuratorów wobec członków obcych sił zbrojnych dotyczyły najczęściej (lub dotyczą, jeśli sprawy są w toku) spowodowania wypadku w ruchu, w tym poważnego wypadku, którego następstwem jest śmierć osoby lub jej ciężki uszczerbek na zdrowiu - 6 spraw. 4 sprawy dotyczyły prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Taka sama liczba spraw dotyczyłą zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy. Z kolei 3 sprawy dotyczą udziału w bójce lub pobiciu, 3 - kradzieży, a 2 - samowolnego dysponowania bronią.

W pojedynczych sprawach zastosowanie miały artykuły dot. m.in. gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, nieostrożnego obchodzenia się ze środkami walki, przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, nieumyślnego ujawnienia informacji niejawnej.