W przedmowie do 500-stronicowego tomu "Światła na drogach nadziei" papież podkreślił, że także Jezus ze swymi rodzicami doświadczył dramatycznego losu uchodźców w dzieciństwie, gdy musiał uciekać do Egiptu, by schronić się przed zabójczą furią Heroda.

"Tak, jak historia ludzka, również historia zbawienia została naznaczona przez wędrówki różnego rodzaju - migracje, wygnanie, ucieczki, exodusy, wszystkie umotywowane nadzieją na lepszą przyszłość gdzie indziej. Także wtedy, gdy wędrówka ta jest wywołana przez kryminalne zamiary, jak w przypadku handlu ludźmi, nie można dać się okraść z nadziei na wyzwolenie i odkupienie"

- zaznaczył Franciszek.

Wyraził przekonanie, że "również dzisiaj wędrówki ludzi, choć powodują wyzwania i cierpienia, wzbogacają nasze wspólnoty, Kościoły lokalne i społeczeństwa na każdym kontynencie".

Tom opublikowała dzisiaj sekcja do spraw migrantów i uchodźców watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego.