Dyrektor Podlaskiego Oddziału ARiMR Wiesław Tadeusz Grzymała potwierdził, że CBA zapowiedziało swoją kontrolę.

"Podlaski Oddział Regionalny ARiMR wyraża gotowość i wolę współpracy w zakresie kontroli zapowiedzianej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne"

- powiedział dyrektor.

Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Biura powiedział że kontrolę podjęli agenci departamentu postępowań kontrolnych z białostockiej delegatury CBA.

Pierwsze czynności w białostockim biurze powiatowym Agencji podjęto jeszcze przed świętami - 21 grudnia 2018 r. Kontrola potrwa trzy miesiące - do 21 marca 2019 r. W szczególnych przypadkach szef CBA - zgodnie z ustawą - może ją przedłużyć do sześciu miesięcy.

Kontrola CBA ma dotyczyć procedur podejmowania i realizacji decyzji przy udzielaniu w latach 2012–16 wsparcia finansowego wybranym beneficjentom przez biuro powiatowe w Białymstoku.