Zajęcia ze szkolenia ogniowego odbyły się także 14 stycznia br. Zgodnie z planem szkolenia, żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych wykonali strzelanie z broni krótkiej. Oprócz strzelań statycznych żołnierze wykonali także strzelania sytuacyjne zza ukrycia. Szybkie zgranie przyrządów celowniczych oraz spokojne oddanie strzału są niezbędne w celu prawidłowego strzelania - podaje oficjalny portal CPdMZ.

B.L.O.S. to skrót od słów Broń, Lufa, Otoczenie, Spust. Broń – każdą broń należy zawsze traktować jako załadowaną. Lufa – powinna być skierowana tylko i wyłącznie w kierunku celu, kulochwytu, w powietrze lub pod kątem 45 stopni w ziemię. Otoczenie – zanim oddasz strzał sprawdź otocznie – czy nikt nie znajduje się na linii strzału. Spust – palec na języku spustowym połóż tylko wtedy kiedy oddajesz strzał, kiedy jesteś pewny celu w każdym innym przypadku palec trzymaj na szkielecie broni.