Kontrakt podpisany przez ukraiński koncern państwowy Ukrspetsexport oraz turecką firmę Baykar Makina zakłada dostawę sześciu dronów Bayraktar TB2, pociski, trzy centra kontroli naziemnej, pojazdy wykorzystywane do transportu całego zestawu, a także niezbędny sprzęt do obsługi bezzałogowców. Umowa ma być zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od podpisania. 

Bayraktar TB2 ma długość 6,5 metra a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 12 m. Ten bezzałogowiec sklasyfikowany jako dron klasy MALE (Medium-Altitude Long-Endurance). Osiąga prędkość 222 km/h, zasięg komunikacyjny wynosi ok. 150 km., a operować może na pułapie 8 200 metrów do 24 godzin bez przerwy. Jest przystosowany do przenoszenia ładunku o masie do 55 kg, na które składać się mogą np. dwie przeciwpancerne rakiety Mizrak-U.