Podczas spotkania rozmawiano m.in. o zagrożeniach bezpieczeństwa UE. "Zarówno Włochy, jak i Polska to kraje zewnętrzne UE, mamy podobne problemy, podobne doświadczenia przy uwzględnieniu oczywistych różnic" - powiedział Brudziński.

"Dotykaliśmy tematów związanych z migracją, również tą migracją nielegalną. Omawialiśmy sytuację, jaka ma miejsce w państwach Afryki Północnej, w krajach Bliskiego Wschodu. Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że zdaniem Polski dla osób dotkniętych konfliktami wojennymi najskuteczniejszą jest pomoc na miejscu, czyli w tym miejscu, gdzie obywateli tych państw dotyka realna tragedia"

- powiedział minister.

Dodał, że rząd RP z każdym rokiem zwiększa środki finansowe na pomoc humanitarną i rozwojową.

"W samym roku 2017 ta pomoc była sześciokrotnie wyższa niż w 2015 r. i wynosiła w sumie 174 mln zł. Razem z pomocą rozwojową suma ta wyniosła 2,5 mld zł i ta strategia była konsekwentnie realizowana również w 2018 r."

- powiedział.

Minister Brudziński poinformował, że podczas spotkania rozmawiano także o ujednoliceniu przepisów o udziale asysty wojskowej z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego przy okazji uroczystości patriotycznych, m.in. na polskim cmentarzu na Monte Cassino.

"W sposób szczególny chciałbym panu premierowi (Salviniemu - PAP) podziękować - zanim zdążyłem dokończyć tę moją prośbę, propozycję, to już usłyszałem od pana premiera, że temat załatwiony. Bardzo dziękuję panie premierze"

- powiedział szef MSWiA.

Podkreślił, że Polska i Włochy są integralną częścią Unii Europejskiej.

"Polska ani Włochy nigdzie z Unii Europejskiej się nie wybierają. (...) Chcemy mieć wpływ na to, jak nasz wspólny, europejski dom będzie wyglądał. A tym, którzy być może chcieliby, albo mają nadzieję, by nas umiejscowić na pozycjach skrajnych, antyeuropejskich, to możemy powiedzieć tylko tyle: jest to mission impossible"

- podkreślił Brudziński.

Dodał, że oba kraje chcą wzmacniać Unię Europejską i dbać o bezpieczeństwo jej obywateli.

"Chcemy dbać o bezpieczeństwo całej wspólnoty i reformować ją w takim kierunku, aby była bliższa obywatelom, a może w mniejszym stopniu bliższa elitom"

- zaznaczył szef MSWiA.