Pod koniec roku CBOS zapytał Polaków (w pytaniu otwartym, czyli takim, w którym respondenci sami formułują odpowiedzi) o najważniejsze, ich zdaniem, wydarzenie mijających dwunastu miesięcy w Polsce i na świecie.

Według 40 proc. respondentów najważniejszym krajowym wydarzeniem minionego roku były obchody stulecia odzyskania niepodległości.

Na drugim miejscu uplasowały się wybory samorządowe, które były najważniejszym wydarzeniem dla 6 proc. ankietowanych.

Równo po 2 proc. badanych za najważniejsze wydarzenie uznało nieporozumienia i konflikty poprzedniego oraz obecnego rządu z Unią Europejską. Respondenci mówili ogólnie o "procesie rozkładu relacji z UE", o odmiennych ocenach zmian w sądownictwie, wyrokach Trybunału Sprawiedliwości UE nakazujących cofnięcie zmian w Sądzie Najwyższym, o wszczęciu procedury z art. 7 traktatu o UE. Wspominano także konflikty na innych polach: spór o wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej czy konflikt z władzami Izraela o nowelizację ustawy o IPN.

Niespełna 2 proc. ankietowanych za najważniejsze w tym roku uznało różne wydarzenia z dziedziny gospodarczej – ogólnie stabilizację czy też rozwój gospodarczy, uszczelnianie podatku VAT, budowę Gazoportu czy sprowadzanie gazu ze Stanów Zjednoczonych.

Według CBOS taki sam odsetek respondentów za najistotniejsze uznał zakończony niedawno szczyt klimatyczny w Katowicach.

Podobna liczba respondentów mówiła o funkcjonowaniu lub wprowadzeniu nowych świadczeń socjalnych, takich jak świadczenie 500+, rewaloryzacja emerytur, podwyższenie płacy minimalnej czy obniżenie wieku emerytalnego.

Identyczny odsetek badanych za najbardziej znaczące wydarzenie uznał zmiany w sądownictwie, zarówno w kontekście pozytywnym (pojawiającym się rzadziej), jak i negatywnym (częściej). W odpowiedziach mówiono z jednej strony o protestach społecznych, nieprzestrzeganiu konstytucji czy wręcz "rozboju w kraju", z drugiej zaś – o wycofaniu się rządu z niektórych decyzji.

W polityce międzynarodowej - podobnie jak w minionych latach - badanym trudniej przychodziło wymienienie jakiegoś wydarzenia, o którym można by powiedzieć, że było wydarzeniem roku. Aż 67 proc. ankietowanych nie zapamiętało żadnego takiego zdarzenia, kolejne 5 proc. uważa, że żadne z wydarzeń nie zasługuje na takie wyróżnienie.

Najwięcej, bo 6 proc. respondentów odpowiedziało, że najważniejszym wydarzeniem minionego roku była wojna na Ukrainie. Badani wymieniali zarówno atak rosyjskiej marynarki na ukraińskie okręty na Morzu Azowskim, jak i wcześniejszą aneksję Krymu czy po prostu agresywną politykę międzynarodową Rosji.

Po 3 proc. badanych sądzi, że najistotniejszym wydarzeniem międzynarodowym był szczyt klimatyczny w Katowicach, porozumienie USA z Koreą Północną oraz wyjście Wielkiej Brytanii z UE.