Obecnie na wszystkich liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu autobusy mają trzycyfrowe numery linii. Jak zapewniają władze miasta, nowy system będzie bardziej przejrzysty, czytelny i zrozumiały - nie tylko dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej, ale i dla przyjezdnych.

Zmiana numeracji to rozwiązanie perspektywiczne, ze względu na wzrost liczby linii autobusowych, których numery coraz bardziej zbliżają się do obecnie wykorzystywanego zakresu numeracji linii tramwajowych. Jednocześnie, przy zwolnieniu zakresu numeracyjnego obecnych linii autobusowych, można będzie uporządkować numerację linii tramwajowych specjalnych czy tymczasowych 

– podał poznański magistrat.

Miasto podkreśla, że nowa numeracja przez najbliższe trzy – cztery miesiące będzie obowiązywać równolegle z dotychczasową. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego zamieszania.

Także od początku roku w Poznaniu prowadzona będzie wymiana rozkładów jazdy na przystankach. Nowe rozkłady mają być bardziej czytelne i ładniejsze.